Invaliditetsersättningar

Du bör ha en olycksfallsförsäkring för att kunna få ersättning om du drabbas av en bestående skada.

Ersättning vid bestående funktionsnedsättning kallas för medicinsk invaliditet. I en del olycksfallsförsäkringar finns också ersättning för ekonomisk invaliditet. De innebär att du kan få ersättning om du blir bestående arbetsoförmögen.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå