Om olycksfallsförsäkringar

En olycksfallsförsäkring ger ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada, en kroppskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Om du snubblar på en sten och skadar foten är det en olycksfallsskada, men inte om du får en muskelbristning när du springer.

Försäkringen ger ingen ersättning för skada som du hade innan försäkringen tecknades. En olycksfallsförsäkring är viktig att ha om den skada du drabbats av blir bestående. Då finns möjlighet till invaliditetsersättning

Innehåll

Olycksfallsförsäkringarnas innehåll varierar. Ersättning kan finnas för:

  • En bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • Om du inte kan arbeta och får en bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • Engångsbelopp vid vissa skador till exempel benbrott
  • Kostnader i samband med vård
  • Ersättning för ärr och sveda och värk
  • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfallet

Flera försäkringar

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Du kan själv ha tecknat en försäkring, din arbetsgivare kan ha tecknat en åt dig och du kan vara medförsäkrade i din partners gruppförsäkring. Ideell ersättning kan betalas ut från flera försäkringar.

Ideell ersättning

Ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet och dödsfallsbelopp. Ideell ersättning kan betalas ut från flera försäkringar, men ersättning för sveda och värk lämnas bara en gång.

Ersättning sänks när du blir äldre

Försäkringsersättningen vid invalditet sänks med stigande ålder. I vissa försäkringar sker sänkningen redan när du är 45 år och den kan sedan sänkas med flera procent per år.

Riskfyllda aktiviteter

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar inte ger ersättning för skador som du fått när du deltagit i riskfyllda aktiviteter ( till exempel åkt skidor offpist) eller om du är professionell idrottsutövare.