Om motorcykelförsäkringar

När du äger en mc måste du ha en trafikförsäkring eftersom det är lag på det. Alla motorcyklar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du får själv avgöra om du vill skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med motorcykeln.Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada. Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Det är den faktiska ägaren till mc:n som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Du ställer av din mc genom anmälan till vägtrafikregistret. Antingen via Transportstyrelsens webbplats, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in bilens registeringsbevis.