Om mopedförsäkringar

Det finns två typer av Eu mopeder. Den registrerade får gå i 45 km/h och den oregistrerade i 25 km/h. När du måste ha trafikförsäkring skiljer sig åt. För båda kan du välja till halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador samt sakskador du vållar med mopeden. För registrerad moped är den obligatorisk enligt lag när mopeden inte är avställd. För oregistrerad mopedräcker det att ha trafikförsäkring när mopeden används. Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, rättsskyddsförsäkring. Hos de flesta försäkringsbolag ingår även glasförsäkring. Räddningsförsäkring ingår bara i klass I. Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på mopeden vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Det är den faktiska ägaren till mopeden som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.