Jämför hundförsäkringar

I Jämförelser med poäng är det enkelt att jämföra hundförsäkringar. Du får snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det. I jämförelsen framgår också hur nöjda bolagens kunder är (enligt Svenskt kvalitetsindex mätning). Vill du själv välja vilka bolag du vill jämföra klickar du på fliken Fördjupad jämförelse. Då visas inte våra bedömningar men istället fler detaljer om försäkringarna.

Läs mer

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poängen. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Till exempel har vi i avsnittet begränsningar ansett att karenstid och ersättning för dolda fel är viktigare än ersättning för medicin. Vi har också tagit hänsyn till att beloppet ska räcka för den aktuella situationen: om alla försäkringsbolag t ex har ett otillräckligt belopp för rehabilitering så får inte ens det bästa bolaget 5.0 i poäng.

Ersättning för veterinärvård är det centrala i en hundförsäkring, därför väger denna del 40 % av totalbetyget. Självrisk, livförsäkring och begränsningar väger vardera 20 % av totalbetyget.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet bland hundförsäkringskunder. Alla bolag är inte med i mätningarna eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. De bolagen är markerade med ett streck i jämförelsen.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att SKI-resultatet gäller för samtliga sakförsäkringar och inte bara hundförsäkringar.

Senaste undersökningen kan du läsa här.

Prisuppgifter kommer

Vi arbetar med att få in prisuppgifter från försäkringsbolagen men i denna första version går det inte att hämta pris.

Övrigt

Poängjämförelsen är ras- och könsneutral. Det betyder att vi inte beaktar sjukdomar eller besvär som i större utsträckning drabbar vissa raser framför andra (t ex led- och skelettsjukdomar som i högre grad drabbar större, tyngre raser än mindre raser). Inte heller sjukdomar eller åkommor som är knutna till specifikt hanhundar eller tikar (t ex förlossningskomplikationer). Kontrollera därför noga vilka begränsningar och undantag som din hundförsäkring innehåller och som kan bli aktuella för just din ras.

Poängjämförelsen riktar sig till de konsumenter som har sin hund som en sällskapshund. Det betyder att om du har din hund till något särskilt ändamål, t ex för jakt eller avel kan du behöva en försäkring som är särskilt anpassad för just det.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Dina Försäkringar (25 000 kr)
2,7
1,4
2,8
5,0
2,7
73,0
If (30 000 kr)
2,3
1,7
4,5
2,5
1,2
72,4
Agria (30 000 kr)
3,2
2,6
4,1
3,5
3,3
If Stor Hundförsäkring (60 000 kr)
3,3
3,4
4,5
2,5
2,5
72,4
Moderna Enkel veterinärvård (25 000 kr)
2,6
2,0
3,7
4,5
1,0
Svedea (25 000 kr)
3,0
2,0
3,7
3,5
4,0
Sveland Hund Favorit (20 000 kr)
2,5
2,0
3,6
2,8
2,3
Sveland Hund Maximal (100 000 kr)
4,2
5,0
2,3
4,3
4,2
Folksam Hundförsäkring Bas (25 000 kr)
2,4
1,7
3,1
3,5
1,8
68,8
Folksam Hundförsäkring Mellan (50 000 kr)
2,8
2,7
3,1
3,5
2,2
68,8
Folksam Hundförsäkring Stor (75 000 kr)
3,3
3,7
3,1
3,5
2,7
68,8
Moderna Dubbel veterinärvård (50 000 kr)
3,5
3,6
3,7
4,5
2,2
Agria (60 000 kr)
4,0
4,6
4,1
3,5
3,3
Dina Försäkringar (50 000 kr)
3,1
2,4
2,8
5,0
2,7
73,0
Moderna Dubbel veterinärvård (75 000 kr)
3,9
4,6
3,7
4,5
2,2
Sveland Hund Favorit (40 000 kr)
2,9
3,0
3,6
2,8
2,3
Sveland Hund Favorit (60 000 kr)
3,6
4,6
3,6
2,8
2,3
Svedea (50 000 kr)
3,7
3,6
3,7
3,5
4,0
Svedea (75 000 kr)
4,1
4,6
3,7
3,5
4,0
Agria (120 000 kr)
4,2
5,0
4,1
3,5
3,3

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå