Jämför hundförsäkringar

Försäkringen består oftast av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när hunden blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar, och med hur stort belopp, skiljer sig mellan bolagen.

Obs! Poängjämförelsen uppdateras och är för tillfället inte tillgänglig.

Läs mer

 

Du kan hos vissa försäkringsbolag sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod dras då bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din hund måste besöka veterinären.

I de olika hundförsäkringarna finns undantag för sjukdomar som inte omfattas, en del gäller för alla raser, men andra är rasspecifika. För närmare information om de olika undantagen hänvisas till respektive försäkringsbolag.

Förutom den fasta självrisken betalar du en rörlig självrisk på 15 till 25 procent av de kostnader som ersätts och som överstiger den fasta självrisken. Hos If kan du välja att bara ha en fast självrisk, men då blir försäkringen dyrare.

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå