Jämför hemförsäkringar

I Poängjämförelsen är det enkelt att jämföra hemförsäkringar. Vi tittar inte på priset utan rangordnar innehållet. Vi jämför de försäkringar som försäkringsbolagen i första hand erbjuder och vad du får om du inte ändrar någonting. Observera att flera bolag erbjuder mer än en hemförsäkring och mervärden som till exempel allrisk kan ingå från början. Vill du jämföra försäkringar mer i detalj klickar du på fliken Fördjupad jämförelse.

Läs mer

Länsförsäkringars 23 olika länsbolag erbjuder olika hemförsäkringar. 

Allrisk och Utökat reseskydd ingår redan hos Länsförsäkringar Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne (Stor), Västerbotten, Västernorrland och Östgöta.

Allrisk ingår hos Länsförsäkringar Blekinge, Gotland, Göteborg-Bohuslän, Halland, Skåne (Mellan) och Älvsborg. Det går dock att välja till Utökat reseskydd.

Hos övriga Länsförsäkringsbolag går det att välja till både Allrisk och Utökat reseskydd.

Länsförsäkringar Skåne erbjuder istället "försäkringspaket". I "Stor" ingår både Allrisk och Utökat reseskydd. I "Mellan" ingår enbart Allrisk och i "Bas" ingår inget av tilläggen.   

Vid behov se även sidorna Jämför villaförsäkringar och Jämför bostadsrättsförsäkringar.

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poängen. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Till exempel har vi i avsnittet reseskydd ansett att läkarkostnader och transportkostnader än viktigare än ersättning för försening. Vi har också tagit hänsyn till att beloppet ska räcka för den aktuella situationen: om alla försäkringsbolag t ex har ett otillräckligt belopp för rättsskydd så får inte ens det bästa bolaget 5.0 i poäng.

Allrisk och när det skyddet ingår

Med ett allriskskydd i hemförsäkringen kan du få ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts genom grundskyddet. Exempel är om du tappar kameran i sjön eller skadar dina glasögon.

En del bolag har två eller tre olika hemförsäkringar. I de mer omfattande (Stor, Large, Plus, etc) och mellanprodukterna ingår allriskskydd automatiskt. I deras basprodukter går det däremot inte att lägga till ett allrisktillägg. Detta gäller för If, Folksam och Tre Kronor.

Andra bolag har bara ett slags hemförsäkring och ofta ingår då allrisktillägget som standard. De bolag som har allrisktillägget förvalt när man tecknar försäkring via webben redovisas som att allrisk ingår - och får poäng för det. Jämförelsen utgår alltså från att man själv inte lägger till eller tar bort någon tilläggsförsäkring. Om man lägger till eller tar bort en tilläggsförsäkring kan jämförelsen bli missvisande.

Om allrisktillägget ingår hos Länsförsäkringar eller inte beror på vilket län det gäller, läs mer i förklaringen till kolumnen Företag i poängjämförelsen nedan.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet för sakförsäkringar. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen. Senaste undersökningen kan du läsa här.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att SKI-resultatet gäller för samtliga sakförsäkringar och inte bara hemförsäkringar.

Prisuppgifter

Vi arbetar med att få in premieexempel från försäkringsbolagen.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Aktsam
3,4
3,7
4,5
3,5
3,7
1,8
3,2
Dina Försäkringar
3,8
4,2
4,7
3,7
4,3
2,8
3,0
69,6
Trygg-Hansa
3,6
4,5
4,7
3,3
4,0
2,1
3,2
68,8
If Stor Hem
4,3
4,6
5,0
4,7
4,2
4,4
3,0
67,8
Swedbank via Tre Kronor - Plus
4,3
4,7
5,0
4,3
4,2
4,4
3,2
Folksam Mellan
3,8
4,3
5,0
3,5
4,1
2,6
3,3
69,3
Folksam Stor
4,6
4,4
5,0
4,3
4,1
4,6
5,0
69,3
Moderna Large
4,3
4,7
5,0
4,6
4,0
4,2
3,2
If Hem Extra
3,8
4,4
5,0
3,5
4,2
2,9
3,0
67,8
Gjensidige *
2,9
2,8
4,4
3,1
3,2
0,7
3,2
Vardia *
3,4
3,7
4,7
3,5
3,8
1,3
3,3
WaterCircles *
3,4
3,9
5,0
3,5
4,4
0,7
2,9
Folksam Bas*
3,4
3,1
4,7
3,5
4,1
1,6
3,3
69,3
If *
3,3
3,0
4,3
3,5
4,2
1,6
3,0
67,8
Moderna *
3,6
3,8
5,0
3,9
4,0
1,6
3,2
Swedbank via Tre Kronor - Bas*
3,2
2,7
4,5
3,6
3,9
1,6
3,2
Sveland *
3,2
3,2
4,7
3,3
4,1
0,9
3,2
Vardia Stor hem
4,1
3,7
4,7
4,1
4,0
4,6
3,6
WaterCircles Super
4,0
4,1
5,0
4,4
4,4
3,1
2,9
Länsförsäkringar *
3,4
3,7
4,7
3,3
3,9
1,8
3,2
77,4
ICA Försäkring
4,0
4,5
5,0
3,9
4,0
3,5
3,3
ICA Försäkring Hem Plus
4,3
4,7
5,0
4,5
4,0
4,2
3,3
Länsförsäkringar (Allrisk och Utökat reseskydd ingår)
4,3
4,7
4,7
4,5
3,9
4,5
3,2
77,4
Länsförsäkringar (Allrisk ingår)
4,0
4,7
4,7
3,3
3,9
4,5
3,2
77,4


* Allrisk ingår inte som standard i denna försäkring. Skyddet blir bättre om du väljer till allrisk eller väljer en annan försäkring hos bolaget.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå