Jämför hemförsäkringar

Läs mer

I Poängjämförelsen gör vi en bedömning av det viktigaste i försäkringarnas innehåll och värderar det. Under fliken Fördjupad jämförelse jämför vi villkoren mer i detalj. Premier går inte att jämföra eftersom de sätts individuellt.

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poängen. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan. Till exempel har vi i avsnittet reseskydd ansett att läkarkostnader och transportkostnader är viktigare än ersättning för försening. Vi har också tagit hänsyn till att beloppet ska räcka för den aktuella situationen: om alla försäkringsbolag t ex har ett otillräckligt belopp för rättsskydd så får inte ens det bästa bolaget 5.0 i poäng.

Allrisk och när det skyddet ingår

Med ett allriskskydd i hemförsäkringen kan du få ersättning för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts genom grundskyddet. Exempel är om du tappar kameran i sjön eller skadar dina glasögon.

En del bolag har två eller tre olika hemförsäkringar. I de mer omfattande (Stor, Large, Plus, etc) och mellanprodukterna ingår allriskskydd automatiskt. I basprodukterna går det däremot inte att lägga till ett allriskskydd. Detta gäller bl.a. för If, Folksam och Tre Kronor.

Andra bolag har bara ett slags hemförsäkring och ofta ingår då allrisktillägget som standard. De bolag som har allrisktillägget förvalt när man tecknar försäkring via webben redovisas som att allrisk ingår - och får poäng för det (även tillägget Utökat Reseskydd är förvalt hos några bolag som får poäng för det). Jämförelsen utgår alltså från att man själv inte lägger till (eller tar bort) något tillägg.

Om allrisktillägget är förvalt hos Länsförsäkringar beror på vilket län det gäller.

Premier

Vi har inte med premier (priser) på hemförsäkringar. Premien sätts individuellt och avgörs av en mängd olika faktorer, främst boendeort, boyta och familjestorlek. Olika typer av rabatter förkommer frekvent. Det går därför inte att rangordna eller jämföra olika premier över landet. 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet för sakförsäkringar. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen. Senaste undersökningen kan du läsa här.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Observera att SKI-resultatet gäller för samtliga sakförsäkringar och inte bara hemförsäkringar.

Behov av att jämföra mer?

Vid behov se även sidorna Jämför villaförsäkringar och Jämför bostadsrättsförsäkringar.

 

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Aktsam
3,3
3,7
4,5
2,9
3,7
1,8
3,2
Dina
3,6
4,2
4,7
2,8
4,3
2,8
3,0
69,6
Trygg-Hansa med allrisk
3,5
4,5
4,7
2,5
4,0
2,1
3,2
68,8
If Stor
4,1
4,6
5,0
3,6
4,2
4,4
3,0
67,8
Folksam Mellan
3,7
4,3
5,0
3,0
4,1
2,6
3,3
69,3
Folksam Stor
4,5
4,4
5,0
4,1
4,1
4,6
5,0
69,3
Moderna Large
4,2
4,8
5,0
3,7
4,2
4,2
3,2
If Extra
3,7
4,4
5,0
2,7
4,2
2,9
3,0
67,8
Gjensidige *
2,8
2,8
4,4
2,4
3,2
0,7
3,2
Vardia *
3,3
3,7
4,7
2,7
3,8
1,3
3,3
WaterCircles *
3,3
3,9
5,0
2,9
4,4
0,7
2,9
Folksam Bas*
3,3
3,1
4,7
3,0
4,1
1,6
3,3
69,3
If *
3,1
3,0
4,3
2,7
4,2
1,6
3,0
67,8
Moderna *
3,6
4,2
5,0
3,2
4,2
1,6
3,2
Sveland *
3,1
3,2
4,7
2,5
4,1
0,9
3,2
Vardia Stor
4,1
3,7
4,7
3,6
4,0
4,6
3,6
WaterCircles Super
3,8
4,1
5,0
3,6
4,4
3,1
2,9
Länsförsäkringar Bergslagen, Dalarna, Göinge-Kristianstad, Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne (Bas), Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland *
3,4
3,7
4,7
2,9
3,9
1,8
3,2
77,4
ICA Försäkring
3,9
4,5
5,0
3,0
4,0
3,5
3,3
ICA Försäkring Plus
4,2
4,7
5,0
4,1
4,0
4,2
3,3
Länsförsäkringar Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne (Stor), Västerbotten, Västernorrland, Östgöta
4,2
4,7
4,7
4,0
3,9
4,5
3,2
77,4
Länsförsäkringar Blekinge, Gotland, Göteborg-Bohuslän, Halland, Skåne (Mellan), Älvsborg
4,0
4,7
4,7
2,9
3,9
4,5
3,2
77,4
Tre Kronor Bas*
3,2
3,1
4,5
2,8
3,9
1,6
3,2
Tre Kronor Plus
4,2
4,8
5,0
3,6
4,3
4,6
3,2


* Allrisk ingår inte som standard i denna försäkring. Skyddet blir bättre om du väljer till allrisk eller väljer en annan försäkring hos bolaget.

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå