Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare

Har du egna barn under 18 år som bor växelvis hos dig men är folkbokförda på en annan adress? De kan ändå omfattas av din hemförsäkring.

Om du har barn under 18 år som bor växelvis hos dig gäller vanligtvis din hemförsäkring även för barnen medan de är hos dig. Det spelar ingen roll om du inte är legal vårdnadshavare, bara har umgängesrätt eller om barnen inte är folkbokförda hos dig.

Några försäkringsbolag vill att de som ska omfattas av hemförsäkringen ska vara namngivna i försäkringsavtalet. Men för barn under 18 år gäller försäkringen under den tid de är hos dig även om ni inte hunnit med att skriva in dem i försäkringsavtalet.

Om du anmäler en skada och vill ha ersättning vill försäkringsbolaget ändå alltid ha möjlighet att undersöka om barnet kan täckas av den andra vårdnadshavarens hemförsäkring.

Om barn bor växelvis hos båda sina föräldrar är de alltså alltid täckta av en av föräldrarnas hemförsäkringar. Det är bra att veta att barnets egendom har ett obrutet försäkringsskydd men också att det så viktiga personliga skyddet i hemförsäkringarna: rese-, ansvars-, rätts- och överfallsskyddet gäller under samma förutsättningar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå