Reseskydd

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd som normalt gäller i 45 dagar. Reseskyddet ersätter de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall och till exempel behöver sjukhusvård. Dessutom ersätter den sjuktransport hem om det blir nödvändigt.

Alla hemförsäkringars reseskydd ersätter händelser som annars kan bli mycket kostsamma för dig om du drabbas av akut sjukdom eller olycksfall på resan. Du kan få ersättning för till exempel vårdkostnader eller hemtransport till Sverige vid en svår skada. Akut tandvård kan också ersättas till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid egendomsskydd vid stöld till ett visst maxbelopp. 

Skyddet gäller normalt i 45 dagar från avresan, men i vissa försäkringsbolag i 60 dagar.

Överfall med mera

I alla hemförsäkringars reseskydd ingår också ett överfallsskydd som kan ge ersättning om du råkar ut för en misshandel, ett rättsskydd som kan ersätta kostnaderna för ett juridiskt ombud och ett ansvarsskydd som kan ersätta skadeståndskrav som riktats mot dig.

Nära anhörig sjuk

Reseskyddet innehåller oftast betald hemresa om nära anhörig eller egendom hemma skadas allvarligt.

Försenat bagage

Andra exempel på vad reseskyddet kan ersätta är bagageförsening och personförsening, som till exempel kan bli tillämpligt om du eller någon som omfattas av din hemförsäkring blir försenad till ett anslutningsflyg eller liknande. Även outnyttjade semesterdagar kan ersättas. Men här varierar försäkringsbolagens villkor mycket.

Som regel gäller försäkringen för dig som är försäkringstagare och för de som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med dig. Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finns namngivna i försäkringsavtalet. Barn under 18 år som du har vårdnaden om omfattas normalt av din hemförsäkrings reseskydd, även om de inte är skrivna på din adress.

Resa med barnbarn

Om barnets vårdnadshavare inte är med på resan och du gör en resa utanför Sverige med övernattning, omfattas även barnbarn under 18 år av reseskyddet i din hemförsäkring.

Riskfyllda aktiviteter

En hemförsäkring gör ofta undantag för riskfyllda aktiviteter. Skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är exempel på aktiviteter som inte täcks av försäkringen. Däremot ersätts alltid skador vid skidåkning i pistat område, normal snorkling och bergsvandring.

Resetillägg – utökat skydd vid resa

Du kan teckna ett resetillägg till din hemförsäkring som utökar ditt skydd på resan. Tillägget innehåller främst ett avbeställningsskydd. Ett avbeställningsskydd kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. I de flesta fall ersätts du om du själv, närstående eller ditt resesällskap drabbas av en plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. I många fall gäller även försäkringen om en allvarlig skada drabbar ditt hem.

Tänk på att det kan bli svårt att få ersättning om du redan har en kronisk sjukdom när du bokar resan. Men vissa avbeställningsskydd kan ändå ersätta vid akuta försämringar eller om du varit helt symtomfri en viss tid före bokningstillfället.

Tillägget innehåller ofta ett erbjudande om en ersättningsresa om du inte har kunnat utnyttja mer än halva resan på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall. Ibland kan även utökad ersättning vid försening ingå.

Läs mer om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå