Så fungerar ID-skyddet i hemförsäkringarna

ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättskydd om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

ID-skydd ingår i allt fler hemförsäkringar. Skyddet innebär främst att bolaget står för vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet (kallas för ID-stöld eller ID-kapning), men bolagens villkor skiljer sig åt.

Skydd i tre steg

Åtgärderna i ID-skyddet kan delas in i tre steg:

  1. I första hand brukar bolaget erbjuda rådgivning per telefon (ofta dygnet runt) där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa en redan inträffad handling.
  2. I ett andra steg kan det tillkomma assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kanske har drabbats av.

  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du får använda rättskyddet för att betala dina ombudskostnader vid en tvist om till exempel ett betalningskrav.

Självrisk

För rådgivning och assistans behöver du inte betala någon självrisk.

I rättskyddet får du själv stå för en självrisk på vanligen 20% och det finns även ett tak på mellan 120 000 – 300 000 kr beroende på försäkringsbolag. Något bolag erbjuder emellertid sitt rättskydd helt utan självrisk när det är fråga om ID-stöld. 

Småmål

Småmål är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp (22 150 kr år 2016). Sådana omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättskydd men vid tvister efter en ID-stöld kan du behöva hjälp av ett ombud för att värja dig mot oriktiga krav även när kostnaden understiger ett halvt basbelopp. Därför gäller rättskyddet i de flesta ID-skydd även för småmål när ursprunget till din tvist är att någon obehörigen använt din identitet .

Kostnader

ID-skyddet betalar i princip ingen ekonomisk förlust eller kostnad som du skulle kunna drabbas av i samband med att du blir utsatt för en ID-stöld. Ett par bolag täcker dock kostnader upp till 2 000 kr (kan till exempel avse kostnaden för en ny ID-handling).

Finns skyddet i din hemförsäkring och vad ingår i så fall?

Rådgivning och Assistans:                                
Dina Försäkringar, Folksam (bas, Mellan och Stor), If (bas, Extra och Stor), Länsförsäkringar, Swedbank (via Tre Kronor - bas och Plus) och Vardia Stor.                                       

Rättskydd:
Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (alla utan självrisk), Länsförsäkringar, ICA Försäkringar (bas och Plus), Moderna Försäkringar (bas och Large), Swedbank (via Tre Kronor - bas och Plus) och Vardia Stor.

Småmål:
Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (alla utan självrisk), Länsförsäkringar, ICA Försäkringar (bas och Plus), Moderna Försäkringar (bas och Large) och Swedbank (via Tre Kronor - bas och Plus).                                                      

Kostnader:
ICA Försäkringar (2 000 kr) och Moderna Försäkringar (2 000 kr).

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå