Så fungerar ID-skyddet i hemförsäkringarna

ID-skydd är inte en försäkring som ersätter skador i vanlig mening. Däremot kan skyddet hjälpa dig med rådgivning, assistans och rättskydd om du skulle bli utsatt för en ID-kapning.

ID-skydd ingår i allt fler hemförsäkringar. Skyddet innebär främst att bolaget står för rådgivning och vissa åtgärder om du skulle bli utsatt för en obehörig handling eller ett bedrägeri som rör din personliga identitet (kallas för ID-stöld eller ID-kapning), men bolagens villkor skiljer sig åt.

Minska risken för ID-stöld?

Observera att inget ID-skydd kan förhindra att du drabbas av en ID-stöld. Du kan ändå minska risken för att drabbas med en enkel åtgärd; gå in på skatteverkets hemsida och "spärra obehörig adressändring", se länk nedan.   

Skydd i tre steg

Åtgärderna i ID-skyddet kan delas in i tre steg:

  1. I första hand brukar bolaget erbjuda rådgivning per telefon (ofta dygnet runt) där de berättar hur du kan förebygga och upptäcka obehöriga handlingar - eller begränsa en redan inträffad handling.
  2. Vid behov ingår ofta sedan assistans med att till exempel avvisa betalningskrav och radera betalningsanmärkningar som du kan ha drabbats av.

  3. Det tredje steget är att bolagen låter den obehöriga handlingen omfattas av det rättskydd som redan ingår i din hemförsäkring. Det vill säga du kan få hjälp med kostnader för ett ombud om det blir en tvist om till exempel ett betalningskrav. Flera bolag utökar det ordinarie rättskyddet till att gälla även "småmål" (se nedan) vilka annars är undantagna från rättskyddet. Rättskyddet har ett tak på mellan 120 000 kr – 300 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Kostnader och ekonomisk förlust?

ID-skyddet i hemförsäkringen ersätter i princip ingen kostnad eller ekonomisk förlust som eventuellt skulle kunna kvarstå efter att du blivit utsatt för en ID-stöld. Ett par bolag täcker dock kostnader upp till 2 000 kr för stulna ID-handlingar med foto.

Rättsskydd och Småmål

Vid en tvist om t.ex. ett betalningskrav kan rättskyddet gälla i alla hemförsäkringar för betalning av ombudskostnader. Så kallade "småmål" är tvister om belopp som understiger ett halvt basbelopp (22 150 kr år 2016). Sådana tvister omfattas normalt inte av hemförsäkringens rättskydd men vid tvister efter ID-stöld kan du behöva hjälp av ett ombud för att värja dig mot oriktiga krav även när kravet understiger ett halvt basbelopp. Vid en tvist i samband med ID-stöld gäller därför hemförsäkringens rättskydd i de flesta ID-skydd även vid "småmål".

Självrisk?

För rådgivning och assistans behöver du inte betala någon självrisk.

I rättskyddet kan du själv få stå för en självrisk på vanligen 20% av  ombudskostnaderna i tvisten. Ett bolag erbjuder dock rättskydd helt utan självrisk (oavsett utgång i tvisten) om det är fråga om ID-stöld. 

Olika skydd i olika hemförsäkringar

Rådgivning och Assistans ingår hos                                
Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (Bas, Extra och Stor), Länsförsäkringar (alla länsbolag), Swedbank (via Tre Kronor - Bas och Plus) och Vardia Stor (ej Bas). 

Vissa kostnader ersätts av ICA Försäkringar (2 000 kr) och Moderna Försäkringar (2 000 kr).

Rättskydd gäller alltid
Rättskyddet för ombudskostnader ska gälla i alla hemförsäkringar om till exempel ett betalningskrav blir tvistigt och det ska avgöras i domstol. Vid tvist som har samband med ID-stöld gäller rättskyddet dessutom utan självrisk om du har hemförsäkring hos If (Bas, Extra och Stor).

Småmål
Rättskyddet gäller också vid "småmål" (tvister under ett halvt basbelopp) hos Dina Försäkringar, Folksam (Bas, Mellan och Stor), If (Bas, Extra och Stor - utan självrisk), Länsförsäkringar (alla länsbolag) och Swedbank (via Tre Kronor - Bas och Plus). 

ICA Försäkringar (Bas och Plus) och Moderna Försäkringar (Bas och Large) ersätter ombudskostnader upp till 20 000 kr (inte fullt ut ett halvt basbelopp).

Trygg-Hansa och Sveland har inget ID-skydd i hemförsäkringen men låter ändå rättskyddet omfatta småmål vid just ID-stöld.

Jämför ID-skydd

Observera att My Safety och UC inte är hemförsäkringsbolag och att de kostar upp till 8-900 kr/år. Rättskydd ingår inte hos UC och det är osäkert om det ingår i My Safety.

 Bolag (försäkring)

Rådgivning

 Assistans

 Småmål

 Rättsskydd

Dina Ja (24 h) Ja Ja
(25% självrisk)
300 000 kr
(25% självrisk)
Folksam
(Bas, Mellan, Stor)
Ja (24 h)

Ja

Ja
(20% självrisk)
300 000 kr
(20% självrisk)
If
(Bas, Extra, Stor)
Ja (24 h) Ja Ja (ingen självrisk) 250 000 kr (ingen självrisk)
Länsförsäkringar Ja (24 h) Ja Ja
(20% självrisk)
240 000 kr
(20% självrisk)

Tre kronor
(Bas och Stor)

Ja (24 h)  Ja
Ja
(20% självrisk)

Bas 120 000 kr
(20% självrisk
Stor 240 000 kr
(20% självrisk)

Vardia
(endast Stor)
Ja (9-17) Nej Nej

150 000 kr (20% självrisk)

ICA
Försäkring
Nej Nej 20 000 kr 250 000 kr
(20% självrisk)
Moderna
Försäkringar
Nej Nej 20 000 kr 230 000 kr
(20% självrisk)
Trygg-Hansa/
Sveland
Nej Nej Ja
(20% självrisk)
200 000 kr (20% självrisk)

MySafety (AmTrust)

Ja (24 h) Ja Otydliga villkor (ev 200 000 kr men otydliga villkor)

UC (AmTrust)

Ja (24 h) Ja Nej

Nej