Ansvarsskydd

Om du blir krävd på ersättning från någon som anser att du orsakat honom eller henne en skada kan du få hjälp ur ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Om du anses vara vållande kan försäkringsbolaget betala ersättning till den som drabbats av skadan.

I alla hemförsäkringar ingår ett ansvarsskydd som blir aktuellt om du får ett skadeståndskrav från någon. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan eller inte. Visar det sig att du är vållande och själva händelsen omfattas av försäkringsvillkoren betalar ditt försäkringsbolag ut ersättning till den som kräver dig. Om du i stället inte anses som vållande till skadan så håller försäkringsbolaget emot kravet och du behöver inte heller ersätta den som kräver dig.

När kan ansvarsskyddet användas

Exempel på när ansvarsskyddet kan användas är för skadade handfat i hyreslägenheter, bitskador som hundar orsakat och vattenskador som drabbat grannar och fastighetsägare.

Ansvarsskyddet skiljer sig från andra försäkringsskydd på så sätt att det är tre parter inblandade. Det är du själv som får ett krav, den som kräver dig på ersättning och ditt försäkringsbolag.

Läs också

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå