Jämför hästförsäkringar

Läs mer

Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks successivt när hästen blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen börjar, och med hur stort belopp, skiljer sig mellan bolagen.

Du kan i vissa bolag sänka din premie genom att välja en högre självrisk. För varje självriskperiod drar bolaget bara en fast självrisk oavsett hur många gånger din häst måste besöka veterinären.

I de olika bolagens hästförsäkringar finns undantag för sjukdomar som inte
omfattas. För närmare information om de olika bolagens undantag hänvisas till respektive bolag.

Förutom den fasta självrisken betalar du vanligen en rörlig självriskdel på 15 till 20 procent av de ersättningsbara kostnader som överstiger den fasta självrisken.

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå