Om gravidförsäkringar

Gravidförsäkringar finns som två varianter, en som är gratis och en du betalar för.

De kostnadsfria försäkringarna innehåller vanligtvis en olycksfallsförsäkring för mamman och ibland även för pappan samt för barnet, men med låga försäkringsbelopp. Den innehåller också en livförsäkring för barnet och - hos vissa bolag - även för föräldrarna. För barnet börjar försäkringen att gälla från graviditetsvecka 22-23 beroende på bolag.

Väljer du att betala för en gravidförsäkring får du, utöver skyddet i gratisförsäkringen, ofta även en försäkring som gäller om barnet blir sjukt under de första sex månaderna. Försäkringen ger även - hos vissa bolag - ersättning vid graviditets- och förlossningskomplikationer.

De flesta bolag betalar dessutom en engångsersättning på 25 000 - 50 000 kronor om barnet föds med en viss diagnos exempelvis CP-skada, allvarliga hjärtfel eller Downs syndrom.

Även om du har tecknat en gravidförsäkring så är det viktigt att du tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt eftersom gravidförsäkringen upphör efter 6 månader. Gravidförsäkringen övergår inte automatiskt i en barnförsäkring.