Vattenskada i bostadsrätt

Om du drabbats av en vattenskada i din bostadsrätt kan du få hjälp från bostadsrättsförsäkringen och även av hemförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet kan hjälpa dig om du befunnits vållande till vattenskadan.

Vattenskador uppstår oftast i kök eller i badrum. Det kan vara diskmaskiner eller golvbrunnar som läckt eller brister i yt- och tätskikt som orsakat skadan. Det är vanligt att vattenskadan drabbar olika delar av fastigheten och mer än en lägenhet.

Det försäkringen täcker

Du kan få ersättning för skador som uppstått på din lägenhet genom att vatten läckt ut från ledningssystem för vatten eller avlopp, från kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin eller golvbrunn i ett badrum med mera. Skadorna kan t.ex. ha uppstått i din lägenhet, hos en granne eller genom fastighetens vattenledningar. Skador på möbler och annan lös egendom ersätts via hemförsäkringen.

Vattenskador kan bli omfattande och även drabba andra delar av fastigheten. Det är viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du råkat ut för en skada så att de i sin tur kan utreda skadans omfattning och anmäla händelsen till sin fastighetsförsäkring. Skador som drabbar grannar ska anmälas av dem själva till deras respektive försäkringsbolag, liksom du anmäler skadan till din egen bostadsrättsförsäkring.

Yt- och tätskikt

Flera bolag ersätter inte yt- och tätskikt om läckaget och skadan uppstått genom dem. Men har du en tilläggsförsäkring eller en utökad bostadsrättsförsäkring så kan du många gånger ha rätt till ersättning även för sådana skador.

Merkostnader

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang en tid så kan du få ersättning för en del av kostnaden. Om vattenskadan är så omfattande att du inte kan bo kvar i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till merkostnader för evakueringsboende. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Åldersavdrag

Är inte din lägenhet helt ny gör ditt försäkringsbolag åldersavdrag på ytskikten i lägenheten. Åldersavdrag görs även på skadad köks- och badrumsinredning. Avdraget görs både på det material som skadats och på arbetskostnaderna. Du får då själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Om vattenskadan beror på att en vattenledning under tryck (ej avloppsledning) sprungit läck är utgångsläget dock att bostadsrättsföreningen ska bekosta dina åldersavdrag, detta framgår av bostadrättslagen 7 kap 12 §.

Skadeståndskrav

Om du anses ha vållat vattenskadan kan du också bli skadeståndsskyldig för den, både mot bostadsrättsföreningen och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå