Brandskada i bostadsrätt

Om du drabbats av en brandskada i din bostadsrätt kan du få hjälp från bostadsrättsförsäkringen och även av hemförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen omfattar skador på själva lägenheten. Hemförsäkringen omfattar skador på lösöret och merkostnader om du behöver annat boende när lägenheten repareras. Ansvarsskyddet kan hjälpa dig om du befunnits vållande till branden.

Brandskador uppstår ofta genom att spisplattor glömts påslagna eller att ljus lämnats utan uppsikt. Skadorna kan bli mer eller mindre omfattande beroende på rökens och eldens spridning. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du främst för brandskador som du orsakat genom vårdslöshet.

Det försäkringen täcker

Brandskador i din bostadsätt ersättas via din bostadsrättsförsäkring. Större skador ersätts även via fastighetens försäkring men då står som regel din bostadsrättsförsäkring för fastighetens självrisk som kan vara mycket hög. Oavsett brandens omfattning är det dock viktigt att du både anmäler skadan till din försäkring och till din bostadsrättsförening.

Du kan få ersättning för skador på möbler och annan lös egendom från din hemförsäkring.

Merkostnader ur hemförsäkringen

Merkostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Kan du inte använda ditt kök och måste äta på restaurang så kan du få ersättning för en del av kostnaden. Om brandskadan är så omfattande att du inte kan bo i lägenheten under renoveringstiden kan du ha rätt till merkostnader för evakueringsboende. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att ordna själva boendet åt dig.

Åldersavdrag

Är inte din lägenhet helt ny gör ditt försäkringsbolag åldersavdrag på ytskikten i lägenheten. Åldersavdrag görs även på skadad köks- och badrumsinredning. Avdraget görs både på det material som skadats och på arbetskostnaderna. Du får då själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen. Vid brandskador och om du inte själv är vållande på något sätt är dock utgångsläget att bostadsrättsföreningen ska bekosta dina åldersavdrag, detta framgår av bostadrättslagen 7 kap 12 §.

Skadeståndskrav

Om du anses ha vållat branden kan du också bli skadeståndsskyldig för den, både mot bostadsrättsföreningen och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå