Vad ersätts?

Här får du information om vad som ersätts vid brandskador eller vattenskador på bostadsrätten. För lösöre som saker, möbler och kläder gäller hemförsäkringen.

Vill du läsa mer om vad som gäller vid stölder, inbrott och otursskador se Vad ersätts under Hemförsäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå