Jämför bilförsäkringar

I Jämförelser med poäng är det enkelt att jämföra bilförsäkringar. Du får snabbt en överblick av det viktigaste i de flesta bolags försäkringsinnehåll och hur vi har bedömt det. Det framgår också hur nöjda bolagens kunder är (enligt Svenskt kvalitetsindex mätning). Du kan också få prisuppgifter från några försäkringsbolag. Vill du själv välja vilka bolag du vill jämföra klickar du i stället på fliken Fördjupad jämförelse. Då visas inte våra bedömningar men istället fler detaljer om försäkringarna.

Läs mer

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser, som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är, dels betygssatt dem bolagen emellan . Till exempel har vi i avsnittet Maskinskada ansett att det är viktigare hur länge maskinskadan gäller än om du har rätt till hyrbil.

Fem (5) poäng betyder att det är det bästa som finns på marknaden.

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdhet

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter som vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet bland bilförsäkringskunder. Alla bolag är inte med i mätningarna, eftersom vissa bolag har en för liten marknadsandel. Dessa bolag är markerade med ett streck i jämförelsen.
Senaste undersökningen kan du läsa här.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 Missnöjda kunder, 60-74 Nöjda kunder, 75-100 Mycket nöjda kunder.

Prisuppgifter

För närvarande är följande bolag med och lämnar pris: Dina Försäkringar och Länsförsäkringar. Arbete pågår för att fler bolag ska vara med.

Observera att priset baseras på den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är till exempel baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada. Alla våra antaganden hittar du i prisformuläret.

Övrigt

If Stor Bilförsäkring kan tecknas som halvförsäkring bara om bilen omfattas av en vagnskadegaranti. I övriga fall tecknas den enbart som helförsäkring.

Moderna (Bilförsäkring Large) kan tecknas som hel- eller halvförsäkring och inte som enbart trafikförsäkring.

För Länsförsäkringar inkluderas Mer-försäkring i både den fördjupade jämförelsen samt jämförelsen med poäng. MER-försäkring kan dock inte tecknas för bil som är äldre än 15 år.

I Jämförelser med poäng visas inte tilläggsförsäkringar. Du hittar uppgifter om dem i vår fördjupning men kan inte få pris eller poäng på dem.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
green-pointer
Aktsam
3,6
3,7
5,0
5.0
4,0
3,6
3,2
3,1
3,3
3,0
3,1
5,0
Loading
Folksam
3,8
3,8
3,8
5,0
3,9
4,3
3,2
3,6
3,3
3,0
2,7
2,5
67,0
Loading
Länsförsäkringar
4,1
4,1
3,8
5,0
3,8
4,6
4,6
3,9
4,2
2,5
2,7
2,5
76,6
Loading
Dina Försäkringar
3,8
3,9
4,6
5,0
3,5
3,8
4,4
3,6
3,3
3,1
3,0
4,2
73,5
Loading
Gjensidige
3,9
4,1
3,8
5,0
3,8
4,5
4,4
4,0
3,3
2,4
2,7
2,5
Loading
Trygg-Hansa
3,9
4,0
3,8
5,0
4,0
4,3
4,4
4,0
3,3
2,4
2,6
2,5
67,8
Loading
If
3,8
3,9
4,6
5,0
3,8
4,2
3,9
3,6
3,3
2,8
3,1
4,2
72,3
Loading
Sveland
3,9
4,0
3,5
5,0
4,0
4,2
4,4
4,0
3,3
2,2
2,3
2,1
Loading
Swedbank via Tre Kronor - Plus
4,4
4,3
5,0
5,0
4,6
4,6
4,4
3,6
4,3
3,9
3,5
5,0
Loading
Moderna
3,8
3,8
3,9
5,0
3,8
4,2
3,2
4,0
3,3
2,9
2,8
2,8
Loading
Swedbank via Tre Kronor - Bas
3,9
3,9
5,0
5,0
4,2
4,4
3,2
3,6
3,3
3,7
3,2
5,0
Loading
Vardia
3,8
4,0
5,0
5,0
3,7
4,3
3,2
4,0
3,3
3,3
3,5
5,0
Loading
WaterCircles
3,5
3,5
3,8
5,0
3,5
3,4
3,2
3,6
3,3
2,2
2,4
2,5
Loading
If Stor Bilförsäkring
4,5
4,4
4,6
5,0
4,5
4,8
5,0
3,6
4,9
3,5
3,4
4,2
72,3
Loading
Moderna Bilförsäkring Large
4,3
4,2
3,9
5,0
4,1
4,4
4,7
4,0
4,3
3,4
3,1
2,8
Loading
Redo +
3,5
3,6
3,1
5,0
3,4
3,4
4,4
3,3
3,3
1,7
1,8
1,3
Loading
Svedea
3,8
3,8
3,9
5,0
3,5
4,1
4,4
3,1
3,3
3,2
2,7
2,8
Loading
WaterCircles Superbil
3,9
3,9
3,8
5,0
3,8
3,8
4,6
3,6
4,2
2,5
2,4
2,5
Loading
Vardia Stor bil
4,4
4,4
5,0
5,0
4,1
4,8
4,7
4,0
4,3
4,1
3,8
5,0
Loading
ICA Försäkring
4,0
4,1
5,0
5,0
3,8
4,2
4,4
4,0
3,3
3,5
3,5
5,0
Loading
ICA Försäkring PLUS
4,4
4,3
5,0
5,0
4,1
4,4
4,7
4,0
4,3
4,0
3,8
5,0
Loading
Folksam Bilförsäkring Stor
4,4
4,4
3,8
5,0
4,2
4,8
4,7
3,6
4,4
4,1
4,2
2,5
67,0
Loading

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?Här avses trafikolyckor där du är vållande och trafikförsäkringen har använts. Att råka ut för bilinbrott eller viltolycka är exempelvis inte en trafikskada.

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

Priserna grundas på följade antaganden:

• Den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är t.ex.baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada.
• Rabatter som du har rätt till, exempelvis internet- och mängdrabatt.
• Helårsbetalning av premien.
• Att tilläggsförsäkringar inte ingår.
• Att bilen kan köras utanför Norden och användas i tjänsten.
• De uppgifter du själv lämnat.

Vill du teckna försäkring gör du det hos respektive försäkringsbolag.
 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå