Jämför bilförsäkringar

Läs mer

I Poängjämförelsen gör vi en värdering av och bedömer det viktigaste i försäkringarnas innehåll. Vill du jämföra bolagen mer i detalj klickar du på fliken Fördjupad jämförelse.

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng. Vi har utgått från våra fördjupade jämförelser som i detalj redovisar bolagens villkor. Därefter har vi dels tagit hänsyn till hur viktig varje del är dels betygssatt dem. Till exempel har vi i avsnittet Maskinskada ansett att det är viktigare hur länge skyddet gäller än om du har rätt till hyrbil.

För Länsförsäkringar inkluderas MER-försäkring i både den fördjupade jämförelsen samt jämförelsen med poäng. MER-försäkring kan dock inte tecknas för bil som är äldre än 15 år.

Fem (5) poäng kan motsvara det bästa eller mer som finns på marknaden.

Svenskt kvalitetsindex (SKI)

Varje år gör SKI mätningar av kundnöjdhet inom försäkringsbranschen. De uppgifter vi visar i vår jämförelse är det senaste SKI-resultatet bland bilförsäkringskunder. Flera bolag är inte med i mätningarna då de har en för liten marknadsandel, dessa bolag är markerade med ett streck.

Poängen ska enligt SKI tolkas på följande sätt: 0-59 missnöjda kunder, 60-74 nöjda kunder, 75-100 mycket nöjda kunder.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Aktsam
3,6
3,7
5,0
5.0
4,0
3,6
3,2
3,1
3,3
3,0
3,1
5,0
Folksam
3,8
3,8
3,8
5,0
3,9
4,3
3,2
3,6
3,3
3,0
2,7
2,5
71,6
Länsförsäkringar
4,1
4,1
3,8
5,0
3,8
4,6
4,6
3,9
4,2
2,5
2,7
2,5
78,2
Dina
3,9
3,9
3,8
5,0
3,5
3,8
4,4
4,3
3,3
2,7
2,5
2,5
72,1
Gjensidige
3,9
4,1
3,8
5,0
3,8
4,5
4,4
4,0
3,3
2,4
2,7
2,5
Trygg-Hansa
3,9
4,0
3,8
5,0
4,0
4,3
4,4
4,0
3,3
2,4
2,6
2,5
70,3
If
3,9
4,0
4,6
5,0
3,8
4,2
3,9
4,0
3,3
2,8
3,1
4,2
71,0
Sveland
3,9
4,0
3,5
5,0
4,0
4,2
4,4
4,0
3,3
2,2
2,3
2,1
Swedbank via Tre Kronor - Plus
4,4
4,3
Går ej att teckna
5,0
4,6
4,6
4,4
3,6
4,3
3,9
3,5
5,0
Moderna
3,8
3,8
3,9
5,0
3,8
4,2
3,2
4,0
3,3
2,9
2,8
2,8
Swedbank via Tre Kronor - Bas
3,9
3,9
5,0
5,0
4,2
4,4
3,2
3,6
3,3
3,7
3,2
5,0
Vardia
3,8
4,0
5,0
5,0
3,7
4,3
3,2
4,0
3,3
3,3
3,5
5,0
WaterCircles
3,5
3,5
3,8
5,0
3,5
3,4
3,2
3,6
3,3
2,2
2,4
2,5
If Stor
4,5
4,4
Går ej att teckna
5,0
4,5
4,8
5,0
4,0
4,9
3,5
3,4
4,2
71,0
Moderna Large
4,3
4,2
Går ej att teckna
5,0
4,1
4,4
4,7
4,0
4,3
3,4
3,1
2,8
Redo +
3,5
3,6
3,1
5,0
3,4
3,4
4,4
3,3
3,3
1,7
1,8
1,3
Svedea
4,1
4,0
3,9
5,0
4,0
4,2
4,7
3,6
3,9
3,2
2,7
2,8
WaterCircles Superbil
4,0
3,9
Går ej att teckna
5,0
3,8
3,8
4,6
3,6
4,2
2,7
2,7
2,5
Vardia Stor
4,4
4,4
Går ej att teckna
5,0
4,1
4,8
4,7
4,0
4,3
4,1
3,8
5,0
ICA Försäkring
4,0
4,1
5,0
5,0
3,8
4,2
4,4
4,0
3,3
3,3
3,3
5,0
ICA Försäkring PLUS
4,3
4,3
Går ej att teckna
5,0
4,1
4,4
4,7
4,0
4,3
3,8
3,6
5,0
Folksam Stor
4,4
4,4
Går ej att teckna
5,0
4,2
4,8
4,7
3,6
4,4
4,1
4,2
2,5
71,6
Safetown
3,7
3,8
3,5
5,0
3,7
4,2
3,2
4,3
3,3
2,1
2,3
2,1
Safetown Superbil
4,2
4,2
Går ej att teckna
5,0
4,0
4,7
4,6
4,3
4,2
2,6
2,6
2,1

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning


Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?Här avses trafikolyckor där du är vållande och trafikförsäkringen har använts. Att råka ut för bilinbrott eller viltolycka är exempelvis inte en trafikskada.

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

Priserna grundas på följade antaganden:

• Den lägsta självrisken hos varje bolag. Priset för en helförsäkring är t.ex.baserad på varje bolags lägsta självrisk för vagnskada.
• Rabatter som du har rätt till, exempelvis internet- och mängdrabatt.
• Helårsbetalning av premien.
• Att tilläggsförsäkringar inte ingår.
• Att bilen kan köras utanför Norden och användas i tjänsten.
• De uppgifter du själv lämnat.

Vill du teckna försäkring gör du det hos respektive försäkringsbolag.
 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå