Jämför båtförsäkringar

Läs mer

Det här är viktiga saker att jämföra:

•Självriskerna

•Maxbelopp för släpjolle, stöttnings-/täckningsmaterial, samt båtvagn

•Om försäkringen gäller vid privat uthyrning och kappsegling

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå