Jämför båtförsäkringar

Det här är viktiga saker att jämföra:

•Självriskerna
•Maxbelopp för släpjolle, stöttnings-/täckningsmaterial, samt båtvagn
•Om försäkringen gäller vid privat uthyrning och kappsegling

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå