Ekonomisk invaliditet

Ersättning för ekonomisk invaliditet, eller så kallad förvärvsmässing invaliditet, betalas ut om barnet inte kan arbeta grund av en sjukdom eller olycksfallsskada. Sjukdomen eller olycksfallsskadan ska ha lett till att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid.

Ersättning betalas ut om bolaget bedömer att barnets arbetsförmåga är bestående nedsatt. Det är vanligt att medicinsk invaliditet ska ha fastställts till en viss nivå, minst nedsatt arbetsförmåga till 50%, för att barnet ska ha rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet. I vissa försäkringar finns det att krav att Försäkringskassan ska ha fattat ett beslut om aktivitets-/sjukersättning.

Ersättningsnivån för ekonomisk invaliditet beror dels på valt försäkringsbelopp, dels på graden av arbetsoförmåga. Graden av arbetsförmåga kan bedömas till 50%, 75% eller 100%. Om försäkringsbeloppet till exempel är 1 200 000 blir ersättningen vid 50% arbetsoförmåga 600 000 kr och den utbetalas som ett engångsbelopp.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå