Jämför barnförsäkringar

En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall. För att göra det enklare för dig att välja en försäkring till ditt nyfödda barn har vi satt poäng på de sex viktigaste delarna i barnförsäkringarna. Vi redovisar också ett pris, som gäller när du väljer ett försäkringsbelopp på ca 1,3 miljoner kronor och när du tecknar försäkringen till ett nyfött barn. Vill du jämföra barnförsäkringar mer i detalj eller ska välja försäkring för ett äldre barn klickar du på fliken Fördjupning.
Läs mer

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng mellan 1 och 5. Om försäkringen saknar ersättning i en viss del blir poängen 0. Vi har utgått från vår fördjupade barnförsäkringsjämförelse, som i detalj redovisar bolagens villkor. Från denna har vi valt ut de sex viktigaste delarna som poängsatts. Inom varje del har vi till exempel titta på skillnader i ersättningsnivåer, ersättningstid och begränsningar vid sjukdom.

Poängjämförelsen uppdateras löpande efter att försäkringsbolagen gjort ändringar i barnförsäkringens villkor. När ett bolag ändrar i sin produkt till exempel höjer eller sänker ersättningsbeloppen kan det även påverka andra bolags poäng.

Poängjämförelsen uppdaterades senast 2016-09-26

Begränsningar vid sjukdom

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar vid sjukdom. En försäkring gäller aldrig för skador eller sjukdomar som visat symtom innan du köpt försäkringen. I poängjämförelsen har vi bedömt undantag och begränsningar under varje poängsatt del.

Vilka företag jämför vi?

Vi jämför individuella barnförsäkringar och några av de största gruppförsäkringarna på marknaden. Jämförelsen utgår från ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp (1 329 000 kr år 2016) eller ett närliggande belopp. Tre Kronors och Vardias barnförsäkringar finns inte med i vår jämförelse eftersom de inte erbjuder ett jämförbart försäkringsbelopp. Har ett företag flera barnförsäkringsprodukter jämför vi den mest omfattande.

Vissa delar visas endast i fördjupningen

I Jämförelser med poäng visas inte alla delar som ingår i en barnförsäkring. Det som inte redovisas i jämförelsen med poäng är:

  • Ärrersättning
  • Tilläggsförsäkring för undantagna sjukdomar
  • Begränsningar vid idrott, krig och terror
  • Rehabilitering, kris och rådgivning
  • Dödsfallsbelopp och premiebefrielse

Uppgifter om innehållet i dessa delar hittar du i vår Fördjupning.

Prisuppgift i jämförelsen

Priset i jämförelsen gäller vid ett försäkringsbelopp på 30 prisbasbelopp (1 329 000 kr år 2016) eller ett närliggande belopp och när försäkringen tecknas för ett nyfött barn. När försäkring tecknas för äldre barn gäller ofta ett annat pris. I gruppförsäkringarna betalar du ofta en premie oavsett antal barn.

Teckna försäkring för äldre barn

Funderar du på att byta barnförsäkring eller ska du köpa försäkring för ett äldre barn finns tips i vår Guide vid val av barnförsäkring. I vår Fördjupade jämförelse finns uppgifter om karenstid när du köper försäkring för ditt äldre barn.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Folksam
4,0
1 791 kr
(1 107 500 kr)
4,3
3,2
4,0
4,1
3,9
4,7
Länsförsäkringar
3,9
1 582 kr
(1 329 000 kr)
4,0
3,4
3,6
3,8
3,8
4,7
Dina Försäkringar
2,7
1 618 kr
(1 329 000 kr)
2,9
3,4
0
4,1
2,8
3,0
Gjensidige
3,5
1 686 kr
(1 400 000 kr)
3,6
3,7
3,4
3,5
3,0
3,9
Trygg-Hansa
3,9
2 178 kr
(1 200 000 kr)
3,8
3,2
4,0
4,1
3,8
4,6
If
3,9
2 440 kr
(1 500 000 kr)
3,8
2,9
4,6
4,1
3,8
4,1
Insplanet gruppförsäkring
1,7
1 116 kr*
(1 329 000 kr)
2,7
2,6
0
2,1
0
2,9
Folksam gruppförsäkring
3,6
1 752 kr
(1 107 500 kr)
3,9
2,7
4,0
3,6
3,3
4,3
Skandia gruppförsäkring
1,3
1 236 kr*
(1 329 000 kr)
2,6
2,6
0
0
0
2,5
Trygg-Hansa gruppförsäkring
2,0
960 kr*
(1 342 800 kr)
2,4
2,1
3,6
1,9
0
1,9
Moderna Large
4,1
2 195 kr
(1 200 000 kr)
4,1
3,7
4,5
4,1
3,8
4,6
Ikano Försäkring BUSA (gruppförsäkring)
3,2
1 788 kr
(1 250 000 kr)
3,1
3,2
3,3
3,6
2,4
3,8

* Möjlighet att försäkra flera barn till en premie

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå