Jämför barnförsäkringar

Läs mer

En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall. För att göra det enklare för dig att välja en försäkring till ditt nyfödda barn har vi satt poäng på de sex viktigaste delarna i barnförsäkringarna. Vill du jämföra barnförsäkringar mer i detalj eller ska välja försäkring för ett äldre barn klickar du på fliken Fördjupning.

Vilka företag jämför vi?

Vi jämför individuella barnförsäkringar och frivilliga gruppförsäkringar som kan nytecknas. Vi kan bara jämföra gruppförsäkringar som har ett generellt försäkringsvillkor med ett enda barnförsäkringserbjudande. Erbjuder ett företag flera individuella barnförsäkringsprodukter jämför vi den mest omfattande.

Så har vi satt poäng

Det är vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå som har satt poäng mellan 0 och 5. Om försäkringen saknar ersättning i en viss del blir poängen 0. Vi har utgått från vår fördjupade barnförsäkringsjämförelse, som i detalj redovisar bolagens villkor. Från denna har vi valt ut de sex viktigaste delarna som poängsatts. Inom varje del har vi till exempel titta på skillnader i ersättningsnivåer, ersättningstid och begränsningar vid sjukdom.

Poängjämförelsen uppdateras löpande efter att försäkringsbolagen gjort ändringar i barnförsäkringens villkor. När ett bolag ändrar i sin produkt till exempel höjer eller sänker ersättningsbeloppen kan det även påverka andra bolags poäng.

Om flera barnförsäkringar har samma poäng visas försäkringarna i bokstavsordning.

Poängjämförelsen uppdaterades senast 2017-06-19

Viktning av totalpoäng

Medicinsk och ekonomisk invaliditet utgör 50% av totalpoängen. De olika delarna är viktade enligt nedan;

  • Medicinsk invaliditet 25% av totalpoängen
  • Ekonomisk invaliditet 25% av totalpoängen
  • Engångsbelopp vid allvarlig diagnos 15% av totalpoängen
  • Ersättning till förälder som fått vårdbidrag 15% av totalpoängen
  • Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning 10% av totalpoängen
  • Ersättning vid sjukhusvistelse 10% av totalpoängen

Prisuppgift 

I den fördjupade jämförelsen redovisar vi årspremien på det lägsta och högsta försäkringsbeloppet som bolaget erbjuder.  I poängjämförelsen redovisar vi ett prisspann. Årspremie är för ett nyfött barn och utan rabatter.  När försäkring tecknas för äldre barn gäller ofta ett annat pris. I gruppförsäkringarna betalar du ofta en premie oavsett antal barn i familjen och här kan priset varierar beroende på gruppavtal.

Begränsningar vid sjukdom

I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar vid sjukdom. En försäkring gäller aldrig för skador eller sjukdomar som visat symtom innan du köpt försäkringen. I poängjämförelsen har vi bedömt undantag och begränsningar under varje poängsatt del.

Byte eller teckna försäkring för äldre barn

Funderar du på att byta barnförsäkring eller ska du köpa försäkring för ett äldre barn finns tips i vår Guide vid val av barnförsäkring. I vår Fördjupade jämförelse finns uppgifter om karenstid när du tecknar försäkring för ditt äldre barn.

PoängjämförelseFördjupad jämförelse
Konsumenternas-poäng Poäng
Dina
3,9
1 441- 2 603 kr/år
4,7
3,4
3,5
3,8
3,6
4,7
Folksam
3,9
1 791 - 2 795 kr/år
4,5
3,3
3,5
4,0
3,6
4,6
Euro Accident gruppförsäkring
1,2
1 584 - 2 640 kr/år
Flerbarnspremie
1,7
1,5
0
1,2
0
2,5
Folksam gruppförsäkring
3,7
1 752 - 2 760 kr/år
4,2
3,0
3,5
3,7
3,4
4,6
Länsförsäkringar
3,9
1 237 - 1 962 kr/år
4,5
3,8
2,9
3,7
3,6
4,8
Skandia gruppförsäkring
1,1
1 368 - 2 304 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,7
0
0
0
1,8
Trygg-Hansa
3,9
1 730 - 3 077 kr/år
4,4
3,4
3,5
3,9
3,7
4,9
Moderna Large
4,1
1 941 - 2 905 kr/år
4,6
4,1
4,0
3,7
3,4
4,7
Trygg-Hansa gruppförsäkring
1,7
780 - 1 056 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,8
2,8
1,8
0
1,3
If
3,7
1 808 - 2 742 kr/år
3,5
2,8
4,6
3,9
3,3
4,9
Länsförsäkringar gruppförsäkring
1,5
1 104 - 1 692 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,8
0
2,8
0
1,2
Bliwa gruppförsäkring
1,2
1 284 - 1 956 kr/år
Flerbarnspremie
1,9
1,7
0
1,4
0
1,0
Gjensidige / Vardia
4,2
1 669 - 2 429 kr/år
4,4
4,3
4,2
3,8
3,4
4,6
Tre Kronor
3,6
1 552 - 2 935 kr/år
4,2
3,0
3,5
3,7
2,7
4,6

 

Hämta prisuppgifter

AAANNN
ÅÅÅÅMMDDNNNN
MIL (jämnt 100-tal)  
Välj försäkringsomfattning
Hur bor du?
Nattparkering

Har du orsakat en trafikskada senaste 15 åren?

När du klickar på "Hämta priser" godkänner du att dina uppgifter hanteras och skyddas i enlighet med PUL

 
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå