Patient- eller läkemedelsskada

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom den offentliga sjuk- eller tandvården eller om du skadas av läkemedel kan du ha rätt till skadestånd.

Patientskada

Drabbas du av en patientskada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård i Sverige kan du ha rätt till patientskadeersättning. De flesta vårdgivarna har sin försäkring hos Patientförsäkringen LÖF. På deras webbplats finns mer information om patientskador (se länk nedan).

Läkemedelsskada

Drabbas du av en skada orsakad av läkemedel kan du ha rätt till ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. På Läkemedelsförsäkringens webbplats finns mer information om läkemedelsskador (se länk nedan).