Ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande

Försäkringsbolagen har olika villkor och policyer för vilka som kan ingå i en hemförsäkring. Det får konsekvenser för till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande.

Vanligtvis kan en familj eller personer som delar hushåll ingå i en och samma hemförsäkring. Men om en person är nyanländ och inte fått personnummer än kan det fungera annorlunda.

Om du till exempel är värdfamilj åt ett ensamkommande flyktingbarn kan han eller hon inte automatiskt ingå i din hemförsäkring. Det här beror på att försäkringsbolagen oftast kräver att den som ska medförsäkras i en hemförsäkring måste vara folkbokförd på adressen. För att kunna bli folkbokförd måste du först ha fått ett personnummer och den som är asylsökande och inte har fått något personnummer kan alltså inte uppfylla kravet.

Du som är nyanländ och behöver skaffa en egen, privat hemförsäkring kan göra det själv utan att ha fått ett svenskt personnummer, eftersom du då är försäkringstagaren och det inte finns något krav på folkbokföring för försäkringstagare. Däremot är det inte säkert att de du vill ska vara medförsäkrade, dvs ingå i försäkringen, får göra det när de saknar personnummer.

Konsekvensen av det här blir att till exempel en flerbarnsfamilj kan behöva teckna en hemförsäkring för varje familjemedlem. På samma sätt måste ensamkommande flyktingbarn i en värdfamilj teckna en egen hemförsäkring.

Vart vänder du dig?

Några försäkringsbolag har redan ändrat sina villkor för att anpassa dem till de förutsättningar som gäller dig som kommer till Sverige och väntar på besked om att få stanna och inte har fått ett personnummer. Andra försäkringsbolag har i stället för att ändra sina villkor valt att tillämpa en flexibel policy.

Många bolag har ännu inte hunnit anpassa sig efter de nya förhållandena. Ta därför alltid kontakt med försäkringsbolaget personligen och kontrollera hur hemförsäkringen gäller för dem som ännu inte har fått ett personnummer.

Om du har funderingar kring val av försäkringsbolag kan du kontakta oss.  

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå