Tjugofyra "luckor" i försäkringsskyddet

Försäkringar har många fördelar men de kan vara svåra att förstå. I vår adventskalender skriver vi dag för dag fram till julafton om vanliga luckor i försäkringsskydden eller i alla fall vanliga missförstånd som vi vill att du ska undvika eller kontrollera särskilt.

Lucka 7: Villkorsgarantier kan vara innehållslösa

Vissa försäkringsbolag erbjuder en villkorsgaranti, det vill säga att du inte får sämre villkor än din tidigare försäkring om du byter till dem. Skyddet gäller bara under det första försäkringsåret och i en del fall finns det så många undantag att innehållet i villkorsgarantin är ganska litet. Sätt alltså inte för stort hopp till en villkorsgaranti om du byter till en sämre försäkring.

Lucka 6: Elektronikskyddet gäller inte mobiler

I en del hemförsäkringar ingår ett elektronikskydd eller så kan du köpa det som tillägg. Skyddet har många undantag. Till exempel ersätter inget försäkringsbolag mobiltelefoner och vissa undantar till och med surfplattor och TV. Elektronikskyddet är ett bra alternativ till att ha många olika produktförsäkringar som du erbjuds när du köper en viss produkt, men tänk på att kolla vilka produkter det gäller för.

Lucka 5: Stölder ersätts inte om du släppt in någon frivilligt

Om något till exempel blir stulet på en fest kan du inte räkna med att få ersättning från din hemförsäkring. Stölder som görs av någon som du frivilligt släppt in i ditt hem omfattas normalt inte. Däremot kan vissa hemförsäkringar gälla om stölden utförts av till exempel hemtjänsten.

Lucka 4: Inte säkert att reseförsäkringen täcker t ex dykning

"Riskfyllda aktiviteter" omfattas inte i alla hem-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Om du skadas vid dykning, bergsklättring eller liknande så kan du vara helt oförsäkrad. Kolla därför att din hem- eller reseförsäkring täcker det du vill göra och teckna annars en särskild försäkring som ger det skyddet.

Lucka 3: Reseskyddet är tidsbegränsat

Reseskyddet i hemförsäkringarna gäller normalt i 45 dagar. Ska du vara borta längre måste du i förväg förlänga reseskyddet eller teckna en särskild reseförsäkring för att vara försäkrad. Om du är oförsäkrad blir du själv ansvarig för stora utgifter, till exempel läkarvård och hemtransporter.

Lucka 2: Alla har inte tjänstepension

Väldigt många anställda - ca 90 procent - omfattas av ett kollektivavtal och har då en tjänstepensionsförsäkring men det gäller alltså inte alla. Vanliga undantag från kollektivavtal är frisörer och mindre It-företag. Kolla upp vad som gäller för dig. Om du inte har tjänstepension, har du större behov av att spara privat till pensionen.

Lucka 1: Ingen olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen

Hemförsäkringar innehåller normalt inte någon olycksfallsförsäkring. Det är ett vanligt missförstånd. Du måste teckna en särskild olycksfallsförsäkring för få ett sådant skydd, eller utöka hemförsäkringen.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå