Jämför sparkonton

Läs mer

Alla sparkonton som visas i jämförelsen omfattas av insättningsgarantin. Det konto som har den högsta sparräntan behöver inte vara det som är bäst för dig. På konton med högre räntesatser kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Gör du fler uttag än vad villkoren tillåter, får du betala en uttagsavgift. Listan över sparkonton är indelad i två grupper. I den ena finns konton med fria uttag, medan den andra innehåller konton som är bundna viss tid eller som har begränsningar i fråga om antalet uttag eller liknande.

Den svenska insättningsgarantin uppgår till 950 000 kr per kund och bank/kreditmarknadsbolag. För utländska bankers filialer i Sverige eller utländska banker som verkar i Sverige, gäller hemlandets insättningsgaranti, se nedan.

Bank Norwegian omfattas av den norska insättningsgarantin som uppgår till högst 2 000 000 NOK per kund.

BIGBANK omfattas av den estniska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.

Danske Bank omfattas av den danska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund. Avdrag görs för spararens eventuella lån och förpliktelser mot banken.

Santander omfattas av den norska insättningsgarantin. För svenska kunder uppgår insättningsgarantin till högst 950 000 SEK per kund.

Ålandsbanken omfattas av den finska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.

Riksgäldsspar, som är ett sparande hos svenska staten, har en garanti för hela det insatta sparbeloppet.

 

 

Fördjupad jämförelse
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå