Rätt till konto

Du har rätt att få ett konto i en bank om inte banken kan presentera särskilda skäl för att neka dig ett konto. Du bör också få tilläggstjänster som till exempel ett kort, en girotjänst eller internetbank. Men en förutsättning är att banken kan kontrollera din identitet.

Särskilda skäl för att neka någon ett konto kan exempelvis vara att kunden tidigare varit ohederlig mot banken, att det finns misstanke om penningtvätt eller risk för att banken främjar brottslig verksamhet genom att erbjuda ett konto. Det framgår av lagen om insättningsgaranti. Enligt allmänna råd från Finansinspektionen bör banken inte neka dig att få ett konto enbart på grund av en betalningsanmärkning.

För att du på ett effektivt sätt ska kunna ta ut kontanter, göra överföringar och betala räkningar bör du också få tilläggstjänster till kontot (Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2001:8). En tilläggstjänst kan vara ett kort, en girotjänst eller internetbank.

Även om du inte har svenskt personnummer, en svensk adress eller om du har skyddad identitet har du rätt att få öppna ett konto. Men en förutsättning för att få öppna ett konto är att banken kan kontrollera din identitet. Går inte det kommer du inte att få något konto.

Rätt till grundläggande betaltjänster

Det finns ingen lagstiftning som ställer krav på att banker har kontor där du kan ta ut kontanter eller betala räkningar. Men länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov.

När Svensk Kassaservice avvecklades 2008 upphörde den lagstiftning som då fanns om grundläggande kassaservice. Lagen ersattes av ett politiskt mål om att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

Med grundläggande betaltjänster menas

  • möjlighet att ta ut kontanter,
  • möjlighet att kunna betala räkningar,
  • möjlighet för företagare och föreningar att sätta in dagskassor på bankkonto.

Tanken är att marknaden ska förse allmänheten med betaltjänster. Staten övervakar att detta fungerar. Men statens ansvar för insatser gäller bara på sådana orter och för den landsbygd där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden.

Om du har synpunkter eller klagomål på brister i möjligheten att ta ut kontanter eller att betala räkningar så kan du göra en anmälan till länsstyrelsen i ditt län. Varje länsstyrelse har en kontaktperson för att bevaka frågan. Länsstyrelserna redovisar i en rapport till regeringen varje år hur tillgången till grundläggande betaltjänster utvecklas.