Att legitimera dig

Du ska alltid kunna legitimera dig på banken. Kravet finns för att se till att rätt person har tillgång till konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund.

För dig som bankkund innebär kravet på legitimation att banken måste neka en transaktion du vill genomföra om den inte har tillräcklig kundkännedom eller inte förstår transaktionen.  En bank ska kontrollera identiteten genom svenskt körkort, svenskt pass, identitetskort utfärdat av svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort. Detta framgår av lagen och föreskriften om penningtvätt. Banktjänstemannen riskerar personligt straffansvar om han eller hon inte följer lagen.

Om du inte har svensk legitimation ska banken kontrollera din identitet genom pass eller annan identitetshandling som visar medborgarskap och är utfärdad av myndighet eller annan behörig utfärdare.Om kunden saknar identitetshandling kan företaget kontrollera identiteten genom andra tillförlitliga dokument och kontroller enligt företagets fastställda rutiner.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå